ROBOX

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

ROBOX – w pełni autonomiczny, bezdotykowy i bezpieczny zrobotyzowany punkt sprzedaży napojów kawowych, lodów, napojów bezalkoholowych.

EN

ROBOX – fully autonomous, contactless and safe robotic point of sale for coffee drinks, ice cream, soft drinks.