UAB AVILDA

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Avilda to grupa firma specjlizująca się w outsourcingu informatycznym od 1994 roku. W swojej ofercie mamy oprogramowanie dla magazynu, spedycji i obsługi handlu hurtowego(WMS, TMS). Współpracujemy z wiodącymi dostawcami sprzętu komputerowego, dzięki czemu możemy zapewnić naszym klienom kompleksowe wdrożenie systemów.

EN

Avilda is a group of companies specializing in IT outsourcing since 1994. We offer software for the warehouse, forwarding and wholesale trade. We cooperate with leading suppliers of computer hardware, thus we can provide comprehensive software implementation to our clients