Konferencje

 • „Dotacje w praktyce – przetwórstwo spożywcze.”
 • „Przygotowanie przedsiębiorstwa do internacjonalizacji na rynki krajów trzecich.”
 • „Spełnienie wymogów ORGANIC, HALAL, KOSHER i NON-GMO – czy warto? Duże koszty czy duże zyski?”
 • „Innowacyjne, nietermiczne metody utrwalania żywności.”

Organizator konferencji:
foodcongress.org

10.00-11.00 Rejestracja uczestników

11.00-11.15 Otwarcie Konferencji i podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Eksporterów Polskich a Ptak Warsaw Expo Sp. z o.o. w Nadarzynie:

 • Mieczysław Twaróg Prezes Zarządu Stowarzyszenia Eksporterów Polskich
 • Tomasz Szypuła Prezes Zarządu Ptak Warsaw Expo Sp. z o.o.

11.15.-11.40 Szanse i możliwości potencjału eksportowego sektora polskiej żywności

 • prof. dr hab. Andrzej Kowalski Dyr. Inst. Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

11.40-12.10 Działalność promocyjna eksportu polskiej żywności na priorytetowych rynkach zagranicznych – Przedstawiciel Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

12.10-12.30 Dyplomacja ekonomiczna na rzecz wspierania eksporterów polskiej żywności

 • Cezariusz Kwaterki Radca Minister Departament Współpracy Ekonomicznej MSZ

12.30-13.30 Panel: Potencjał polskiej żywności – szanse i możliwości eksportowe

 • Przewod. Waldemar Broś – Prezes Zarządu Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich ZR
 • Czesław Cieślak – Prezes Zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole
 • Wiesław Różański – Prezes Zarządu Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego
 • Arkadiusz Gaik – Prezes Stowarzyszenia Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw
 • Iwona Górna – Właściciel firmy Expo Trade Polska
 • Andrzej Pieczonka – b. Radca Kierownik WPHI w Szanghaju
 • Ryszard Nowosielski – b. Radca Kierownik WPHI w RPA

13.30-14.00 Dyskusja

14.00-15.00 Degustacja

Organizator konferencji:
Stowarzyszenie Eksporterów Polskich

Otwarcie konferencji
(Beata Pyś-Skrońska, z-ca dyr. Polskiej Izby Opakowań)

Innowacyjne opakowania żywności
(Tadeusz Stępień, dyr. Generalny firmy Coffee Service)

Biodegradowalne materiały opakowaniowe w zastosowaniach do pakowania żywności
(Marek Rosłon, prezes i dyr. Generalny firmy PAKMAR)

Ekologiczne opakowania żywności firmy ECOR Product
(Małgorzata Pleskot, prezes firmy ECOR Product)

Bezpieczne podkładki absorpcyjne w opakowaniach świeżego mięsa i ryb
(Przemysław Nowak, dyr. Ds. marketingu w firmie POMONA)

Ekologiczne opakowania owoców i warzyw
(Marcin Śpiewok, dyr. Ds. rozwoju w firmie SILBO)

Organizator konferencji:
Polska Izba Opakowań