DelRey Intercontinental

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

DelRey Intercontinental to dynamiczna polska firma działająca w branży spożywczej, na rynku importowo-eksportowym w kilku krajach europejskich i pozaeuropejskich. Naszą rolą jest lokowanie wysokiej jakości produktów spożywczych na lokalnych rynkach.

EN

DelRey Intercontinental is a dynamic Polish company, which operates in the food and drink industries with an import/export market in several European and non-European countries. Our role is in the placement of high-quality food products in local markets.